Prawo spółek handlowych

  • sporządzanie i analiza umów gospodarczych
  • rejestracja podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgłaszanie zmian, likwidacja i wykreślenie podmiotów z Krajowego Rejestru Sądowego
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych
  • doradztwo przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej