Prawo karne

  • obrona podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez organy Prokuratury lub Policji
  • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym
  • reprezentowanie osób skazanych w postępowaniu wykonawczym (w tym: w sprawach o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia, odroczenie wykonania kary, orzeczenie dozoru elektronicznego, itp.)
  • obrona obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia
  • reprezentowanie i ochrona interesów pokrzywdzonych popełnieniem przestępstwa (w tym: sporządzanie aktów oskarżenia, podejmowanie czynności zmierzających do uzyskania naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem)