Prawo cywilne

  • sporządzanie i analiza umów cywilnoprawnych z udziałem konsumentów
  • sporządzanie różnego rodzaju pism procesowych (w tym: pozwów, wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, środków zaskarżenia itp.)
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych (w tym w sprawach z zakresu: wykonania umowy, odszkodowań, ustalenia istnienia stosunku prawnego lub prawa itp.)