Ochrona danych osobowych

  • analiza profilu działalności i weryfikacja koniecznych do wprowadzenia obowiązków
  • weryfikacja podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych
  • przygotowanie dokumentacji: klauzul informacyjnych, wzorów zgody na przetwarzanie danych osobowych, polityki ochrony danych osobowych, wzorów rejestru naruszeń, wzorów rejestru czynności przetwarzania danych i rejestru kategorii czynności
  • sporządzanie i analiza umów powierzenia danych osobowych