Obsługa prawna przedsiębiorców

Świadczymy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w tym w szczególności realizujemy następujące usługi:

  • sporządzanie i analiza wszelkich umów i kontraktów
  • doradztwo w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, w tym także ze stosunków z prawa pracy
  • windykacja należności
  • reprezentowanie Klienta we wszelkich postępowaniach sądowych z jego udziałem