O kancelarii

Bogumiła Grzymała-Ulanowska

Kancelaria Adwokacka została założona w 2016 roku.

Adwokat Bogumiła Grzymała-Ulanowska ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, złożyła egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów.

Od 2011 roku praktykowała w renomowanych trójmiejskich kancelariach prawnych. Współpraca ze specjalistami z zakresu prawa karnego, rodzinnego, prawa zobowiązań oraz prawa spółek handlowych pozwoliła zdobyć wszechstronne doświadczenie zawodowe. Ze szczególnym zainteresowaniem prowadzi sprawy przedsiębiorców, w tym z branży budowlanej i deweloperskiej, a także związane z problematyką ochrony danych osobowych.

W ramach działalności pro bono, jeszcze w trakcie studiów aktywnie współpracowała ze Studencką Uniwersytecką Poradnią Prawną Uniwersytetu Gdańskiego w ramach Sekcji Praw Człowieka oraz Sekcji Prawa Cywilnego. Następnie nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni, gdzie jako prawnik udzielała bezpłatnych porad prawnych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Obecnie jest członkiem Stowarzyszenia Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" z siedzibą w Katowicach i aktywnie wspiera Program Nieodpłatnych Porad Prawnych.

Adwokat Bogumiła Grzymała-Ulanowska stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział w konferencjach naukowych oraz licznych szkoleniach zawodowych.

W ramach samokształcenia i rozwoju pasji pozaprawnych, ukończyła studia podyplomowe z Rolnictwa na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. Propagatorka rozwoju fizycznego i poszukiwania równowagi życiowej - w 2015 roku ukończyła kurs PFS Basic Instructor realizowany przez ProFi Fitness School z siedzibą w Szczecinie i uzyskała tytuł instruktora fitness.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama.