Aktualności

Sprawozdania finansowe za 2017 rok

Znowelizowana ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, od dnia 15 marca 2018 roku wprowadziła generalny obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej dla wszystkich podmiotów zobowiązanych do ich sporządzenia. Powyższe oznacza, że nie ma już możliwości składania sprawozdań finansowych wraz z załącznikami w wersji papierowej, jak to miało miejsce dotychczas.